Zaproszenie do składania propozycji

Test

Wprowadzenie

Akceptujemy szeroki zakres o prezentacji, od raportów na temat komercyjnych i akademickich projektów na tutoriale oraz studium przypadków. Tak długo jak prezentacja jest interesująca i potencjalnie użyteczna dla publiki, to zostanie rozważone umieszczenie w programie

Wprowadzenie

O czym jest ta rozmowa?

Profil Mówcy

Kto będzie prowadził tę rozmowę? Pokażemy to uczestnikom by rozpromować Twoją rozmowę.

Informacje kontaktowe

Jak nasz zespół może być z tobą w kontakcie?

Typy rozmów

  • Regularne rozmowy. Są to standardowe rozmowy ze slajdami, przydzielone w szczelinach 60 minut.
  • Błyskawiczne rozmowy. Są to 30-minutowe rozmowy na wiele różnych tematów. Większość tematów jest akceptowana w błyskawicznych rozmowach.

Umowa zgłoszenia

Wymagamy od prelegentów przyjęcia umowy, w której zobowiązują się do:

  • Terminowe udostępnianie materiałów prezentacyjnych (slajdów) do publikacji na naszej stronie internetowej.
  • Zezwalaj na nagrywanie wideo i dźwięku ich prezentacji, do publikowania na naszej stronie internetowej.